CIOP

Een jaarlijkse conferentie met uitgebreide onderwerpen over optica en fotonica, werd in 2008 geïnitieerd door Chinese Laser Press, Shanghai Institute of Optics and Fine Mechanics, Chinese Academy of Sciences.

2021

De 12e Internationale Conferentie over Informatie Optica en Fotonica (CIOP2021) zal worden gehouden op: 23-26 juli 2021 in Xi'an, China. Wij gaan naar deze conferentie en hopen u daar te zien!

Posttijd: 22 juni-2021